Η Flying Cross Hellas στο συνέδριο “Φιλανθρωπία 2.0”

Η Flying Cross Hellas συμμετείχε στο συνέδριο “Φιλανθρωπία 2.0”, με θέμα την σημασία του Κοινωνικού Αντικτύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων – Serafio City of Athens στις 10 και 11 Μαΐου που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το HIGGS.

Μέσα από 7 πάνελ και 38 ομιλητές, αναδείχθηκε ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η αναγκαιότητα για τη μέτρηση του κοινωνικού τους αντικτύπου, θέματα που απασχολούν όχι μόνο την Κοινωνία Πολιτών, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα, ευρύ κοινό).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μας δόθηκε η ευκαιρία να δικτυωθούμε, μέσα από speed networking sessions σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.